اقلام مورد نیاز به شرح زیر است: 

ردیف نام اقلام تعداد
1 ماشین لباس شویی 3
2 ماشین ظرف شویی 4
3 یخچال 5