فرم تقاضای قلک

پیامبر گرامی اسلام صلی‌الله علیه و آله و سلم می فرمایند :

نسبت به یتیم مانند یک پدر عطوف و مهربان باش و بدان که تو امروز (هرچه) می‌کاری (فردا) آن را درو خواهی کرد.

موسسه خیریه معلولین بچه های آسمان برای تامین هزینه های نگهداری ، دارو و برای احداث آسایشگاه نیاز به همراهی شما عزیزان دارد که یکی از ساده ترین و موثرترین راه های مشارکت در این مسیر، قلک های بچه های آسمان می باشد.

نیکوکاران گرامی توجه داشته باشید:

1- با توجه به سوء استفاده افراد سودجو، خواهشمند است، جهت تحویل قلک با واحد قلک موسسه خیریه بچه های آسمان به شماره تلفن 43613-021 تماس حاصل فرمایید.
2- هماهنگی تلفنی از طرف واحد قلک با نیکوکاران یک روز قبل از مراجعه جهت جمع آوری انجام می‌شود.
3- نماینده موسسه به همراه کارت شناسایی عکس دار با هولوگرام به محل مورد نظر جهت دریافت قلک مراجعه می‌کند.
4- پس از دریافت قلک، رسید معتبر موسسه به شما تحویل می‌گردد.در غیراین صورت از تحویل قلک خودداری کرده و به موسسه اطلاع دهید.

قلک نمونه شماره 1

توضیحات برای قلک

قلک مهربانی

توضیحات برای قلک مهربانی

هاهاشسی

شس یشس ی