فرم تقاضای قلک

پیامبر گرامی اسلام صلی‌الله علیه و آله و سلم می فرمایند :

نسبت به یتیم مانند یک پدر عطوف و مهربان باش و بدان که تو امروز (هرچه) می‌کاری (فردا) آن را درو خواهی کرد.