به مناسبت ولادت با سعادت حضرت زینب (س) از دانش آموزان محترم تحت پوشش موسسه که در آزمون وروردی دانشگاه پذیرفته و به کسوت دانشجویی نائل شده بودند ، توسط مدیرعامل محترم موسسه تقدیر گردید .