سی و چهارمین جلسه هفتگی خیرّان موسسه خیریه ایتام قم چهارشنه شب مورخ 1402/08/17به میزبانی بیت خیر محترم حاج آقای توکلی بینا برگزار گردید.