پرداخت کمک های آنلاین
پرداخت کمک های آنلاین مناسبتی
ارتباط باانجمن
آدرس
تلگرام انجمن

نیکوکاران از آنچه خود دوست دارند انفاق می کنند

مسابقه در خدمت رسانی - قسمت 2

مسابقه در خدمت رسانی - قسمت 1

توانمندی و امانت داری

ویژگی نیکوکاران: ایمان

ویژگی نیکوکاران: صبر و استقامت

ویژگی نیکوکاران: ایثار و از خود گذشتگی


2 صفحه بعدی >>

اطلاعات انجمن

قم - خیابان طالقانی (آذر) - روبروی مدرسه رضویه
تلفن: 37712500
فکس: 37712500
آدرس پست الکترونیکی: anjomanaytamqom@gmail.com